2011-12-24

Socialen betalar muslimska tjejers föreningsliv

Socialtjänsten förenar sig med ABF och grundskolor i prisvinnaren som segregerar muslimska flickor från pojkar.

Malmö stads mångfalds- och jämställdhetspris delades 2011 i december ut till könssegregerande verksamheter där tjejer på Rosengård enligt islams regler inte får samsas med killar. Prissumman är på 15 000 kronor till Tjejer i Förening av skattebetalarnas pengar från Malmö stad.

Projektet kostar 639 000 kronor av skattebetalarnas pengar via ABF som får sina pengar från Folkbildningsrådet, som i sin tur får pengarna av utbildningsdepartementet. Tjejerna som deltar söks upp på Rosengårds skolor som mestadels består av muslimska elever.

ABF använder dessutom sitt bidragsfinansierade projekt Yalla TrappanRosengård för muslimska kvinnor i slöja som språngbräda för yngre Tjejer i FöreningRosengård.

Dessutom betalar socialtjänsten på Rosengård en okänd summa i föreningsavgifter:


"Om familjerna inte har råd med avgiften kan vi ibland hitta lösningar genom samtal med föreningar eller socialtjänstens handläggare."

Källa, City Malmö sidan 4 torsdag 22 december 2011: http://np.netpublicator.com/netpublication/n85581005


"ABF i Malmö

Beviljat belopp: 639 000 kr

Projektnamn: Tjejer i förening, Rosengård

Geografiskt område: Rosengård, Malmö

Målgrupp: Tjejer och unga kvinnor i Rosengård

Projektbeskrivning:

Projektet innebär uppsökande kontakter och möten med tjejer i Rosengård för inspiration och information om möjligheter att engagera sig i föreningar men också att skapa egna verksamheter utifrån gemensamma behov och intressen. Centrum för projektet är Yalla Trappan – en mötesplats och empowermentstation i Rosengård som byggts upp av kvinnor för kvinnor. Projektet ska resultera i en inventering av lokala föreningar i Malmö stad med utgångspunkt från de intressen och önskemål som framkommer i kontakten med projektets målgrupp."

Källa, ABFs evenemangskalender i Malmö:"Mångfalds- och jämställdhetspriset 2011

Pris nr 2 för hållbar och långsiktig jämställdhet delas ut till två vinnare:

a) Tjejer i Förening

Tjejer i Förening, som finns på Rosengård och lyckades skapa förutsättningar för många av de tjejer och kvinnor som idag inte ges möjlighet att ha en meningsfull fritid. Demokrati, jämställdhet, inflytande och delaktighet är värdeord som TiF arbetar med och försöker införliva.

Tjejer i Förening erbjuder en meningsfull fritid som är viktig för att varje individ ska ges möjlighet att utveckla sin egen identitet och möta människor med gemensamma intressen oavsett bakgrund."

Källa, Malmö stad vecka 51 2011:


Inga kommentarer: