2011-12-10

Förskolebarn får inte besöka kyrkan på orter som saknar moské"Varje år i adventstid brukar förskolebarnen i Bollebygds kommun besöka Svenska kyrkan som ett led i undervisningen om varför vi firar advent. I år blir det inget sådant besök. Efter att en förälder hänvisat till den nya skollagen där det står att all undervisning ska vara icke-konfessionell stoppades besöket av förskolecheferna."

"Elisabeth Thorsén, mamma till ett av förskolebarnen, är förtvivlad över beslutet.

-En förälder misstyckte och därför får ingen gå till kyrkan. Det känns så frustrerande.

Hon prövade också att ringa till en av förskolecheferna för att höra hur de resonerat och fick till svar att eftersom det inte finns någon moské eller judiskt center i närheten blir det ensidigt om man bara skulle besöka kyrkan."


Källa, Dagen fredag 9 december 2011: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=289025

Inga kommentarer: