2011-12-29

Kommunen ska erbjuda bönerum på arbetsplatser"Kommunen vill se fler personer med utländsk bakgrund i verksamheten. Ett förslag till riktlinjer för etnisk mångfald ska bana väg för en ökad mångfald. Bland annat är kommunen beredd att ordna bönerum på vissa arbetsplatser."

"Bland annat ska kommunen som arbetsgivare ska till att arbetsförhållanden passar alla anställda oavsett etnisk tillhörighet. Anpassning av arbetsförhållanden kan innebära aktiva åtgärder inom exempelvis semester, annan ledighet, pauser, klädsel och mat på arbetet.

Ett exempel är bönerum:

- Man ska kunna be. Det ska finnas utrymme och rum för det. Ett fredat ställe, säger Ronny Beyer (s), personalutskottets ordförande.

Han känner inte till att kommunen har det på några arbetsplatser idag.

- Inte vad jag vet. men det är fullt rimligt. Jag ser inga hinder. Man ska ha en öppen attityd."

"Vidare sägs i riktlinjerna att kommunen och de kommunala bolagen aktivt ska arbeta för att andelen anställda med utländsk bakgrund ökar, och att fler chefer med utländsk bakgrund anställs.

Det fastslås också att samtliga platsannonser ska innehålla följande text:

"Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en etnisk och kulturell mångfald tillför arbetsplatsen. Vi ser gärna därför sökande som kan bidra till detta".

I riktlinjerna sägs också, att om det finns sökande med utomnordisk bakgrund som har lämplig kompetens, så ska dessa alltid kallas till intervju."Inga kommentarer: