2011-12-11

Elevers våld mot lärare värst i muslimska staden Malmö"Inte bara elever drabbas av hot och våld i skolan. Bland lärarna uppger 5 procent av de kvinnliga och 7 procent av de manliga lärarna att de har blivit sparkade, slagna eller på annat sätt fysiskt skadade. Värst är situationen i Malmö och Helsingborg, visar studien."

"Över 2.000 elever och lärare har svarat på enkäten som gjorts av psykologiska institutionen vid Stockholms universitet."

Källa, SVT Rapport söndag 11 december 2011: http://svt.se/2.22620/1.2638785/manga_barn_utsatts_for_vald_i_skolan

Inga kommentarer: