2011-12-26

Muslimer avfärdar Muhammed som profet
"Muslimer men ändå inte. Så förklaras aleviternas tro.

I samarbete med ABF informerade under lördagen Alevitisk kulturföreningErikslundsgymnasiet om alevismen. Religionen som inte erkänner Muhammed som profet."

"Den andra boken sträcker sig tillbaka till början av den muslimska tideräkningen och handlar om en massaker av aleviter i Karbala, som idag ligger i Irak."

" - Aleviterna anser inte att Muhammed var en profet, utan sträcker sig till att se på honom som en filosof."

"Aleviterna har en sekulariserad inställning till religion. De går inte till några moskéer, vandrar inga pilgrimsfärder och vid religiösa ceremonier skiljs män och kvinnor inte åt. Kvinnans ställning är jämlik mannens.

Tron avviker ytterligare från islam bland annat genom att alevismen inte använder sig av sharialagar."


Källa, Dalarnas Tidning söndag 25 december 2011: http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4232407-vad-ar-en-alevit-

Inga kommentarer: