2011-12-22

Vaggeryds besök på Islamic Center i Malmö kritiseras
"Delegationen från Vaggeryds kommun gjorde även ett besök vid moskén Islamic Center i Malmö. Av officiell rapportering framgår att man fick ett positivt intryck av denna verksamhet. Ur en av våra lokaltidningar från 30/11 kan hämtas följande citat: ”Att kvinnor skulle vara förtryckta var inte alls den bilden vi fick. Kvinnor och män är jämställda, i styrelsen för Islamic Center var det lika många män som kvinnor”.

Kan så vara! Men alla som har någon kunskap om hur det är ställt med genusfrågan och människosynen inom Islam, finner nog ändå detta uttalande något märkligt.

Utifrån vårt eget kommunperspektiv, finns det all anledning att fråga sig huruvida moskébesök på betald arbtstid kan vara en kommunal angelägenhet. Intresset för Islam i våra bygder, har sina begränsningar!

Besöket vid Islamic Center blir än mer långsökt, då man betänker det faktum att Vaggeryds kommun förvägrar våra egna skolelever att förlägga terminsavslutningar till lokaler tillhöriga den västerländska protestantiska kyrkan.

Möjligen kan moskébesöket ses som en signal till ökat intresse hos Vaggeryds kommun för att göra studiebesök hos kommunens egna frikyrkor, dit numera även Svenska Kyrkan räknas."Inga kommentarer: