2011-12-28

Multireligiöst bönerum till Sveriges största köpcenter
21 december 2011 gjorde bloggen Muslimska Friskolan en intervju som mynnade ut i en bloggpost. Därefter kontaktade bloggen Kyrkans Tidning som lovade skriva efter juluppehållet. 27 december 2011 kom artikeln med uppgifter hämtade från både Lokaltidningen och bloggen Muslimska Friskolan."Internationellt bönerum planeras i Hyllie - norra Europas största köpcentrum"

" – I detta enorma nya centrum skulle vi inom Svenska kyrkan i Malmö och Hyllie tillsammans med våra trosfränder i andra konfessioner se ett gemensamt multireligiöst rum, berättar Mats Egfors, kontraktsprost.

Han har uppvaktat politiker och Stadsdelsnämnden i ärendet och fått positiv respons på förslaget men ännu inga löften. Även företrädare för andra konfessioner har gjort liknande framställningar och likaledes mötts av stor välvillighet"

"Vem som ska stå för lokalen är inte klart, men tanken är inte att Svenska kyrkan ska göra det.

– Däremot är tanken att vi inom det redan etablerade dialogforumet ska hjälpas åt att sköta det, säger han."

Källa, Kyrkans Tidning tisdag 27 december 2011: http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/bonerum-planeras-i-kopcenter


Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, SVT Sydnytt, och Sveriges Radio Malmöhus avböjde 21/12 2011 att skriva om nyheten för att tipset kom från bloggen Muslimska Friskolan. De vill inte att deras läsare, tittare och lyssnare ska få ta del av nyheten trots att den geografiskt ligger inom deras bevakningsområde.

Men rikstäckande Kyrkans Tidning som inte har några fördomar mot bloggen Muslimska Friskolan förstod nyhetsvärdet.

För en månad sedan hölls en pressvisning på köpcentrat Emporia. Alla Malmös media var där och skrev om köpcentrat som öppnar 2012. En journalist som var på plats avslöjar idag 28/12 2011 för bloggen Muslimska Friskolan att det redan då proklamerades från Emporia att de skulle göra plats för ett bönerum. Enligt journalisten tog inga media med uppgiften om bönerum i sin rapportering.

En annan journalist säger idag 28/12 2011 till bloggen Muslimska Friskolan, att det strider mot kommunallagen om kommunen skulle gå in och betala ett religiöst bönerum nu när stat och kyrka skiljts åt.

Det verkar som om flera media intresserat sig för nyheten när bloggen Muslimska Friskolan idag berättat att det finns en artikel i Kyrkans Tidning de kan skriva av, så att de slipper skämmas över kopplingen till nyhetstipset från bloggen Muslimska Friskolan. Media kanske skäms för att nyheten om Malmö är rikstäckande ända upp till norrlänningar i Kyrkans Tidning, men inte finns med i malmömedia. Så håll utkik de närmsta dagarna om journalisterna i Malmö ändrar sig!

Går förslaget igenom som låter Malmö stad betala för bönerum i köpcentrat eller på tågstationen vid Hyllie är det unikt. Då kan man räkna med prejudikat som kommer att leda till fler religiösa bönerum runtom i Sverige betalda med skattemedel.Läs första intervjun med kongofödde kontraktsprosten Mats Egfors. På sidan 4 i Lokaltidningen vecka 51 år 2011 antyder han för första gången om planerna på första bönerummet i ett svenskt köpcenter alternativt järnvägsstation:


Hemsida för Emporia köpcentrum: http://www.emporia.se/Kjopesentre-SE/EMPORIA/

Inga kommentarer: