2011-12-18

Islamic Center avskyr antisemitismen som muslimer uteslutande står för i Malmö"Frågan, vilka det är som ligger bakom hetsen, besvarar han utan att sväva på målet:

– Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen.

Dock understryker han att alla muslimer i Malmö inte ska dras över en kam. Det är en mindre grupp det handlar om. Andra muslimer ger judarna sitt stöd och inte minst har man från Islamic centers håll uttryckt sin avsky över antisemitismen, säger han."Inga kommentarer: