2007-09-30

Valflä(s)k till moskén från lurad minister
Våren 2006 gav Lena Hallengren pengar till moskén och dess center med muslimsk friskola och församling. I den dåvarande socialdemokratiska regeringen var hon statsråd med frågor som rör trossamfund. Det var valflä(s)k inför det kommande valet september 2006.


Eftersom centret inte hade rätt till pengar på det ena sättet användes en omväg. Så här ungefär stod det att läsa 27 mars 2006 i en stor dagstidning:

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) ser centret som en församling, inte som ett trossamfund. Och centrets VD/rektor vill inte att centret ingår i en övergripande muslimsk organisation. Pengarna centret får kommer földriktigt inte från SST, utan från vårbudgetens tilläggsanslag. Bidraget är ett engångsbelopp.


Så här meddelade Utbildningsdepartementet i sitt pressmeddelande:

Utbildningsdepartementet
Regeringen avser att stötta moskéns center med 3 miljoner kronor
2006-03-27 16:01
Moskéns center har utsatts för sabotage och skadegörelse vid flera tillfällen. Detta har medfört stora ekonomiska påfrestningar. Regeringen har intresse av att moskéns center kan fortsätta sin verksamhet. Regeringen avser därför att ge 3 miljoner kronor till återuppbyggnad av centret, som en engångsinsats.
Inför valrörelsen 2006 hade moskéns center en festival på sin skola och runt moskén i parken. Nuvarande handelsministern Ewa Björling (m) satt då som riksdagsledamot i utrikesutskottet. Hon hade två månader innan fått en inbjudan att tala på festivalen. Det skulle vara för att få bredd på den politiska debatten, så att inte bara socialdemokraterna fiskade röster från muslimska väljare. Muslimer skulle bland annat få höra vad moderaterna med sin nya jobbpolitik hade att erbjuda jämfört med socialkalifaternas som inneburit stort utanförskap. Moskéns VD och rektor sa själv att detta var bra så att inte bara ett parti dominerade, när han bokade in mötet.Ewa Björling (m) flög från Arlanda och anlände i beskydd av SÄPO och länets polis. På avtalad och bekräftad tid mötte VDn/rektorn henne vid skolans och moskéns entré. I sitt stora rum vid det långa ovala mörkbetsade sammanträdesbordet förklarade han att hon skulle få åka hem igen utan att få tala till det tusental festivalbesökare som fanns på baksidan av skolan. Anledningen var att socialdemokraterna köpt dagen tillsammans med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) och LO. VDn/rektorn ville inte stöta sig med socialdemokraterna som betalat och som delade ut nygrillad gratismat till festivalbesökarna, som till största delen bestod av elever vid den muslimska friskolan och deras mammor.Som huvudtalare anlände socialdemokraternas nuvarande partiledare Mona Sahlin och skakade hand med kommunens ledande socialdemokrater som stod uppradade utmed LOs, socialdemokraternas och arbetarrörelsens övriga tiotal gratisstånd med dekaler, klistermärken, nålar, valbroschyrer och gottekolor samt sugrörsdrycker. I mitten av festivalområdet hade ABF ställt sin nyinköpta bil som de kampanjade med. Bredvid bilen var ett vackert vindskydd och under det hade ABFs ordförande från staden parkerat sig i en bekväm solstol. Han sitter även i stadens kulturnämnd och representerar där socialdemokraterna. Ett hopptorn för skolans barn hade placerats på skolans stora gräsplan som är en del av en park som den socialdemokratiska kommunen avyttrat till moskén.


Om Lena Hallengrens tidigare stöd till moskéns center hade någon betydelse för att bryta avtalet att Ewa Björling skulle få tala lär vi aldrig få reda på. Men vi kan se att socialdemokraterna köper sig inflytande i moskén och således dess skola på två vis. Dels genom engångsbelopp från riksdagen och dels genom festivalarrangemang där andra partier utesluts trots löfte om att få delta.


Lite tendens till utpressning kan också skönjas genom ett uttalande om hur de rådande förhållandena var. Så här stod det 2006 i en dagstidning:

Riksdagsman Luciano Astudillo (s) har lagt ner mycket arbete på att få till stånd stödet. I höstas (2005) underströk han att det vore olyckligt om centret tvingades söka stöd utomlands. -Då skulle det förmodligen bli beroende beroende av muslimska stater eller organisationer.Moskéns center och socialdemokraterna utnyttjar alltså varandra. Centret hotar med att söka stöd utomlands om de ej får pengar. Socialdemokraterna ger pengar med skattemedel och uppmanar i en festival folk att rösta på dem. Centret får sina pengar och ett trevligt arrangemang. Alla blir vinnare, utom kanske skattebetalarna och de människor som egentligen skulle behövt höra andra partier tala om hur utanförskapet skulle brytas inför valet. Nu förlorade ju socialdemokraterna riksdagsvalet. Man kan undra hur välvillig den nya borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen är om VDn/rektorn kommer med nya krav på pengar?


Hur bearbetades då den förra socialdemokratiska regeringen av moskén för att lyckas få detta engångsbelopp på 3 miljoner kronor lagom till valrörelsen? Så här meddelade TT den 15 november 2005:

Ekonomisk ruin hotar moskéns center efter den anlagda storbranden 2003 och de mindre brandattentaten i år. I ett brev till statsminister Göran Persson vädjar centrets VD om stöd.
På grund av risken för nya bränder har försäkringsbolaget sagt upp avtalet och utan försäkring blir det svårt att få nya lån, konstaterar VDn. "Nästa gång vi utsätts för sabotage och terrorism blir det omöjligt att bygga upp centrer för då kan vi inte heller få lån", skriver han i brevet.


Men nu kommer det intressanta. I ett telefonsamtal hösten 2006 berättar VDn/rektorn förtroligt att moskén och skolan inte alls behövde de 3 miljoner kronorna de fick. De hade klarat sig ändå. På frågan om inte extrema grupper hotar eller vill ta över moskén, säger VDn att extremisterna vet att moskén alltid kan få nya pengar att bygga upp moskén för. Då får VDn frågan varför han sökte och krävde pengar av regeringen när han inte behövde dem. VDn svarar då att moskén betalat skatt i många år och av den anledningen har rätt till de 3 miljonerna.


Så enkelt lurades alltså förra ministern Lena Hallengren (s) att betala 3 miljoner kronor till en moské som inte behöver pengar. Efter att ha fått dessa motiv förklarade för sig, svarar ansvarig handläggare på Utbildningsdepartementet att de inte haft en aning om att VDn för moskén resonerade så. VDn hade enligt Utbildningsdepartementet i stället sagt till dem att verksamheten inte gick att driva vidare om de inte fick de tre miljonerna.
Inga kommentarer: