2008-12-12

Ögårdsskolan vållar Islamic Center problemSydsvenskan har idag 12/12 2008 två artiklar på sidan C6 om Islamic Center som driver moskén i Malmö. Den ena handlar om hur den muslimska friskolan Ögårdsskolan vållar skatteproblem för Islamic Center. Den andra handlar om hur årsredovisningen för fjärde året i rad är försenad. Därmed riskerar Islamic Centers stiftelse att få sin ordförande avsatt av länsstyrelsen:


"Ögårdsskolan, församlingens friskola som vid sidan om grundskolan också får in pengar på fritidsverksamhet för barn mellan sex och tolv år.

– Det går bra, så länge intäkterna är av ringa omfattning, säger Anders Andersson, informationsansvarig på Skatteverket i Malmö.

Enligt en regeringsproposition sägs att en skola kan syssla med annat än undervisning i ringa omfattning, vilket anges till 5–10 procent.

Vid genomgången av Ögårdsskolans räkenskaper för 2006 kom Skatteverkets granskare fram till att de kommunala bidragen till fritidsverksamheten motsvarar 12,62 procent. Och förra året var andelen 12,49 procent.

– Det är en för stor del som drivs i vinstsyfte, konstaterar skattenämnden i sitt beslut.De ekonomiska vinsterna uppstår i detta fall inte i skolan, utan hos föräldrarna. Skatteverket ser nämligen fritidsverksamheten som en tjänst, som erbjuds för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta eller studera.

Motivet till att placera barn i förskola eller fritidshem är således i första hand ekonomiskt grundat, konstaterar skattenämnden. Därför blir det till att betala mer i skatt.

Islamic Center har varit verksamt i många år. Varför kom ni först på dessa saker nu?
– Det är ett besvärligt och krångligt område. Dessa beslut är en del i vår löpande kontroll, säger Anders Andersson."


Källa:"Årsredovisning för 2007 skulle ha lämnats in senast den 1 juli. Trots en påminnelse i oktober har länsstyrelsen fortfarande inte sett röken av någon årsredovisning från stiftelsen.

– Det är inte alls bra. Vi måste ta tag i detta nu, säger Eva Johansson.

Hur då?
– Det lutar åt ett entledigande.

Av vem då?
– Av styrelsens ordförande."

Källa:


Inga kommentarer: