2008-12-04

Muslimska terrorförskolor får fortsättaLänsrätten godkände idag att de muslimska terrorförskolorna Bismilahi får fortsätta. De har tidigare smugglat iväg pengar till islamistiska al-Shabaab i Somalia:"Den 13 mars i år beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad att med omedelbar verkan återkalla tillståndet för Bismilahi förskola AB.


Totalt sju enheter skulle stängas ned, vilket sammanlagt berörde nästan 200 inskrivna barn.
Orsaken var en omfattande kontrovers som två månader senare ledde till att skolornas dåvarande ägare dömdes till fem års fängelse för grovt bokföringsbrott, bland annat på grund av att hon undanhållit staten nästan 20 skattemiljoner.


Sedan dess har företaget, med en ny ägare, ny styrelse och nytt namn, fortsatt striden för att få tillbaka tillståndet.


Och i tisdags fick de alltså rätt.


Länsrätten konstaterar i sin dom att förskolan "numera får anses uppfylla skollagens krav på kvalitet i ekonomiska hänseenden och att tillståndet att bedriva förskolan kan fortsätta att gälla".


– Det är en helt ny styrelse med föräldrar som tagit över bolaget. Ingen i personalen har behövt sluta och inga barn har tagits ur verksamheten, annat än av naturliga skäl, säger Ulf Gardner, Bismilahis juridiska ombud, till SvD.se.


Länsrätten ger alltså förskolorna rätt i sin överklagan. Det innebär att de är berättigade till både tillstånd och skattefinansierade bidrag från kommunen.
Rätten slår dessutom fast att "jäv får anses ha förelegat för Lotta Edholm vid behandlingen av ärendet".


Orsaken till det är att hon via en rad pressuttalanden, bland annat för SvD.se, dagarna före nämndssammanträdet den 13 mars gjorde tydligt att hon redan bestämt sig."


Källa, Svenska Dagbladet torsdag 4 december 2008:Fler artiklar 4/12 2008 om nyheten:


Uttalandet anmäldes till Länsrätten av förskolans advokat som ansåg att Edholm var jävig då hon, redan innan dragningen i nämnden, hade fattat sitt beslut om tillståndet. Länsrätten gör samma bedömning.

Företaget, som nu har tagits över av tre föräldrar till barn på förskolorna och som bytt namn till Umma, har idag hand om 181 barn med somalisk bakgrund.

Lotta Edholm säger till Radio Stockholm att beslutet kommer att överklagas till kammarrätten."Skolborgarådet i Stockholm, Lotta Edholm förvånar sig över att länsrätten åter gett tillstånd för det privata företaget Bismilahi som numera heter Umma att driva förskoleverksamhet.

Företaget har genomgått förändringar och bytt ägare, vilket är det som länsrätten grundar sitt beslut på.

Lotta Edholm säger att Stockholms stad nu överklagar beslutet till kammarrätten - eftersom det är principiellt viktigt då de tidigare ägarna så flagrant misskött sig."

Inga kommentarer: