2008-12-09

Högstadieplaner på Islamic CenterÖgårdsskolans senaste ansökan om att starta högstadium var amatörmässigt gjord. På Skolverket höjde man på ögonbrynen. Bakom ansökan låg biträdande rektor. Hon gjorde sitt vanliga klipp och klistra-jobb samt lyfte formuleringar hon funnit på Internet. Denna ansökan togs tillbaka efter välmenta rekommendationer från Skolverket om att den var bristfällig och vissa påståenden i den inte kunde styrkas. Ansökan uppfattades inte som seriös och hade avslagits, om den fullföljts.


Rektorn för Ögårdsskolan och VDn för Islamic Center gjorde sin sedvanliga pudel och skyllde allt på biträdande rektor. Hon i sin tur skyllde allt på att man efter diskussioner med övrig personal kommit fram till att det inte var rätt läge att ansöka om högstadium. Personalen stod som levande frågetecken, då ingen av dem informerats om att biträdande rektor och rektor hade skickat in en ansökan.


Nu vill rektorn ånyo väcka frågan. Han menar att de värsta massmediala stormarna har blåst förbi. Inte minst sedan en granskande journalist dragit sig tillbaka. Han menar också att Islamic Center och Ögårdsskolan på nytt (?) åtnjuter förtroende från Malmö stad. Bland annat utifrån Skolverkets milda kritik mot Ögårdsskolan efter att några lärare på skolan anmält den. Sedan anmälan gjordes har vissa av anmälarna slutat. Islamic Center nämns i positiva ordalag som liberal förespråkare för svensk islam. Det blåser enligt rektorns egna ord "nya vindar".


Rektorn/VDn väntade sig en allvarlig granskning från Skatteverket, som emellertid inte framhärdat i de frågor de tidigare ställt honom. På skolan spelar han den snälle farbror, som han alltid spelar när han distanserar sig från problemen och upplever medgång. Vissa elever bjuds på godis och rektorn berömmer offentligt den skolpersonal han normalt annars kritiserar.


Detsamma gäller biträdande rektor. Efter att ha blivit ordentligt omruskad då det blev offentligt att rektorn inofficiellt sökte en ersättare till hennes tjänst, har hon nu funnit sig redo för åter en termin på Ögårdsskolan med bibehållen anställning. Då inga omedelbara skandaler kommit till massmedias kännedom har rektorn till och med berömt henne vid något tillfälle denna termin. Även om han till andra sagt att han fortsätter leta efter en ny biträdande rektor som kan blåsa nytt liv i skolan. Rektorn uttrycker det som att det behövs någon som kan "utveckla skolan på ett sätt som gör Islamic Center stolt".


Rektorn har internt kritiserat biträdande rektorns bakgrund som förskollärare. Inte minst efter ett möte han hade med en skolledare på en av Malmös kommunala skolor. Det var ett möte som han fann mycket inspirerande. Dock refererade han mötet internt och sa då att "förskollärare kan inte leda grundskolor efter årskurs tre". Lugnet som omger biträdande rektor kan alltså betraktas som bedrägligt. Rektorn är relativt öppen med att han letar efter nya impulser och personer. Han anser att skolverksamheten stagnerat under biträdande rektorns styre och vill se förändringar.


När rektorn talat med någon skolledare på en annan skola är han oftast burdust öppenhjärtlig kring de nya tankar och den information han fått. För en tid sedan sa han att det är så mycket han vill hinna med och att tiden och åldern är varje människas fiende. Hans tempo och iver att möta utomstående skolledare tyder på att han är rastlös. Men han har ingalunda gett upp förhoppningen att hitta en ersättare till biträdande rektorn. Hon själv har tidigare nämnt för några i personalen att hon tror rektorn kommer att göra henne till rektor. Då öppnar det sig en ledig tjänst som biträdande rektor, som vissa utvalda bland personalen kan komma ifråga för. Främst två personer som båda är kvinnor tilltänks för den posten. Dock finns det inget i rektorns kommentarer som vidimerar hennes utsagor. Snarare låter dessa som önsketänkande från hennes sida.


Inga kommentarer: