2008-12-12

Islamic Centers interna reaktion på skattesmällenVDn/rektorn för Islamic Center och den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö har igår torsdag 11 december 2008 verkat något stressad och inte haft samma problemöverslätande min som tiden dessförinnan. Orsaken är givetvis Skatteverkets granskning. Denna granskning kallar han internt och externt för skandal och också rasistisk. Vidare säger han att granskningen "motverkar den viktiga integrationen vi (dvs Islamic Center och Ögårdsskolan) jobbar för".VDn/rektorn menar att Skatteverket räknat fel och att de inte har alla papper eller den översyn han har. Det senare förefaller något komiskt, med tanke på att ledningen så konsekvent vägrat lämna uppgifter till Skatteverkets tjänstemän, trots upprepade påminnelser. Det VDn inte dragit i evinnerlig långbänk har han helt enkelt struntat i att besvara. Allt enligt klassisk fördröjnings- och desinformationsmodell. Dilemmat är att Skatteverket denna gång stått på sig och avkrävt VDn både förklaringar och dokument. Då har han enligt uppgift i sedvanlig ordning skyllt på moskébranden 2003, på sjukdom hos Islamic Centers ekonomiansvariga samt på hög ålder hos en ekonomiansvarig och att denne därför inte förstått de komplicerade svenska skattereglerna.VDn har även antytt kommunikationsproblem med och beräkningssvårigheter hos stadsdelen Husie och Malmö stad. I en affektbetonad, lång och invecklad förklaring igår menade han att Skatteverkets uträkningar beskattat Islamic Center två gånger, alltså dubbelt så att "siffrorna inte stämmer". Allt för att utmålas som orättvist utsatt för granskning. VDn har igår sagt att han tänker överklaga beslutet och vill att det leder till en prejudicerande dom där även religiös verksamhet blir skattebefriad. Han sade också något uppbragd följande:

"Det vi sysslar med är samhällsverksamhet för det svenska samhällets integration"

och

"Skolan, moskén, ja, allt vi gör är en del av samhället".Troligtvis delar varken lagen eller Skatteverket den juridiska tolkningen. Han har också tillbringat en hel del tid med att ringa de kommunpolitiker han normalt ringer i utsatta lägen. Resultatet av dessa samtal är emellertid okänt. Genom att överklaga kommer processen med inbetalningen att försenas, vilket ger VDn tid nog att vädja om bidrag från Malmö stad. Att överklagandet skulle leda till ett prejudikat får anses mycket tveksamt, men sannolikheten att Malmö stad på något sätt tillskjuter ekonomiska medel får bedömas som stor.VDn fortsätter betona integration, förföljelse av Islamic Center och den påstådda utsattheten för muslimer i Malmö. Allt detta bör, enligt honom, rendera i att Islamic Center slipper skattepåföljd. I våras 2008 nämnde han också att Malmö stad skulle kunna undanta Islamic Center från skattelagstiftning, med tanke på den stora samhälls- och integrationsinsats Islamic Center gör. Huruvida Malmö stad juridiskt kan medverka till detta får anses tveksamt. Snarare skulle en sådan åtgärd ses som ett prejudikat för alla andra muslimska organisationer i Sverige att begära skattefrihet. En sådan åtgärd skulle också rimligtvis skapa ett ramaskri hos många av de föreningar, t ex idrottsföreningar, som inte är skattebefriade och som lever i en mycket hård ekonomisk vardag.VDn tycks dock, efter en lång gårdags utläggningar, ha övertygat sig själv om att han genom vädjande till lokala politiker kommer att antingen helt klara sig undan Skatteverkets krav alternativt få bidrag till att betala detta. Ingen av de mer initierade på Islamic Center tycks ta Skatteverkets krav på allvar, allra minst VDn. Biträdande rektor för Ögårdsskolan har dock suckat en hel del och i sin förskräckelse också berättat om sin och andras reaktioner på beskedet. Hon uppvisar i övrigt ungefär samma förnekandementalitet som VDn utgör definitionen på vid sådana här tillfällen.


Nyhetsartiklarna om Islamic Centers skattesmäll i december 2008:
I
I
I
I

Inga kommentarer: