2008-12-20

Islamic Center orsakade Malmös källarmoskéerI Newsmill berättar idag forskaren Aje Carlbom hur Bejzat Becirov vid Islamic Center trängt ut muslimer så att islamistiska källarmoskéer skapats på Rosengård:


"Att avhysa den här gruppen från källarmoskén i Herrgården kan uppfattas som diskriminerande och okänsligt men det finns ingenting som hindrar ungdomarna här från att besöka den stora moskén (eller andra moskéer) i området. Det är önskvärt att unga muslimer i området söker sig till andra moskéer i eftersom den wahhabistiska läran allvarligt försvårar integrationsprocessen för kommande generationer."


"Under 1990-talet drogs många somalier in i den här religiösa rörelsen. Följden av detta blev att många av religiösa skäl undvek högre utbildning på högskolor och universitet eftersom det enligt wahhabistisk ideologi riskerade att förstöra den religiösa tron."


"I Rosengård etablerades den stora moskén (Islamic center) 1984, det vill säga först av alla moskéer. Genom åren har moskén dragit till sig muslimer från olika delar av Sverige och världen. Dessa har träffats i moskén och etablerat grupper inom gruppen som initierat politiska diskussioner som lett till konflikter. Den stora moskéns ledning, med grundaren Beijzat Becirov i spetsen, har på grund av konflikterna tvingat bort "fraktionerna" från moskén och detta har gjort att de etablerat egna moskéer."


Källa, Newsmill lördag 20 december 2008:I dagens Sydsvenskan 20/12 2008 finns en artikel på sidan C4 där förre professorn i islamologi, Jan Hjärpe intervjuas. Den återfinns inte på Internet. Citerar nedan vad han svarar om Islamic Center som driver den stora moskén och muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö:


"Varför är inte Islamic Center eller andra källarmoskéer ett alternativ för Islamiska Kulturföreningen?

- Dels finns det många riktningar inom islam och dels kan grupper oftast inte bara flytta över på det sättet. Det handlar mer om en redan skapad social gemenskap, en trygghet inom gruppen, och inte så mycket om ideologi."


Inga kommentarer: