2010-07-04

Alla partier sa nej till muslimsk friskola


Kunskapsvärlden är ett företag som startar muslimska friskolor i svenska kommuner. Muslimska barn segregeras och uppmanas be till Allah på rasterna. Nu låtsas man att man inte är någon muslimsk friskola, genom att i ansökningar skriva att man är en skola för svenska som andraspråk. Men det ses igenom av politiker som säger nej:


"Barn- och ungdomsnämnden vill att Skolinspektionen avslår samtliga tre ansökningar om att få starta friskolor i Gävle."

"Den sista ansökan gällde skolan Kunskapsvärlden som vill profilera sig med hjälp av språk och kultur. Där var nämnden enig om att Kunskapsvärldens tanke inte passar in i kommunens plan för integration, eftersom majoriteten av skolans elever skulle ha svenska som andraspråk.

- Det är så vitt jag vet första gången som oppositionen i Gävle vill att Skolinspektinen säger nej till en friskoleetablering, säger Mats Ivarsson, FP."


Källa, Affärer 4 juni 2010:"När det gällde den sista ansökan, Kunskapsvärlden, sade även oppositionen nej för första gången någonsin i en friskolefråga. Kunskapsvärlden vill profilera sig med språk och kultur och skulle i första hand inrikta sig på elever med svenska som andraspråk.

Här tyckte både majoriteten och oppositionen att inriktningen inte främjar kommunens arbete för mångkultur och integration.

– Vi tycker att det skulle vara ett steg tillbaka. Det ökar segregationen att samla alla utrikesfödda på samma ställe, säger Morgan Darmell (M)."


Källa, Arbetarbladet 4 juni 2010:


Inga kommentarer: