2010-07-31

Egyptens flickor ska få gå i skolan"I Egypten har en ny lag öppnat vägen för särskilda flickskolor.

Inte någon av mammorna till eleverna i Abu Sirs flickskola nära trappstegspyramiderna i Saqqara har gått i skolan. Skolflickorna här har också många väninnor som har blivit bortgifta vid 15 års ålder.

Ju fattigare familjen är, desto större är risken för att flickorna förblir analfabeter och tvingas gifta sig så fort den förste friaren knackar på dörren."

"Hon går i en skola som är särskilt inrättad för att fånga upp flickor som hoppat av i förtid eller som inte fått någon skolgång alls.

Skälen kan vara att föräldrarna vill ha flickorna kvar i hemarbetet, eller att vägen till de vanliga statliga skolorna är för lång och osäker – eller också satsar familjen på pojkarna i första hand när de ska betala de blygsamma avgifterna till vanliga statliga skolor. Ett annat skäl till att flickor hoppar av från blandade skolor kan vara så som banalt som bristen på särskilda toaletter för flickor, konstaterar Unicef."

"Rektorn berättar om en 16-årig flicka som ringde heta linjen nyligen, när hennes föräldrar stod i begrepp att gifta bort henne och hon misstänkte att hon först skulle tvingas till omskärelse. Den lokala polisen ville inte rota i saken, men högre upp i hierarkin såg någon till att stänga den klinik som skulle genomföra ”operationen” (stympningen av klitoris) i största hemlighet."


Källa, Svenska Dagbladet fredag 30 juli 2010:


Inga kommentarer: