2010-07-06

Islamic Centers ägarbyte i fastighetsregistret


Fastighet (01, 03)
Beteckning
Malmö Ögård 1
Nyckel: 120040745

Senaste ändringen i allmänna delen 2009-06-05
Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2008-09-30
Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2010-06-28
Församling
Västra Skrävlinge

Botildenborgsvägen (75) 213 62 Malmö
Jägersrovägen 90 212 37 Malmö
Västra Skrävlinge Kyrkoväg (1) 212 37 Malmö

Botildenborgsvägen 75
N, E (SWEREF 99 TM) 6160475.7 377169.2
N, E (Lokalt) 6161308.551 121725.794
Registerkarta 6160_377

Jägersrovägen 90
N, E (SWEREF 99 TM 6160509.669 377145.140
N, E (Lokalt) 6161342.0 121701.0
Registerkarta 6160_377

Västra Skrävlinge Kyrkoväg 1
N, E (SWEREF 99 TM 6160475.7 377169.2
N, E (Lokalt) 6161308.551 121725.794
Registerkarta 6160_377

Areal (08)
Område
Totalt
Totalareal 2 9764 kvm
Därav landareal 2 9764 kvm
Därav vattenareal -

Område 1
N, E (SWEREF 99 TM) 6160475.7 377169.2
N, E (SWEREF 99 13 30) 6161308.6 121725.8
Registerkarta Malmö

Lagfart (21)
Ägare World Islamic Call Society
Andel 1/1
Inskrivningsdag 2008-09-30
Akt 23704

Köp: 2008-07-08 Ingen köpeskilling redovisad.
Anmärkning:
Köpeskilling: 5.210.000 usd

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning.

Inteckningar (24)
Totalt antal inteckningar: 3
Totalt belopp: 27.000.000 SEK

Nr 1
Belopp 9.900.000 SEK
Status Skriftligt pantbrev
Inskrivningsdag 2002-07-03
Akt 15677

Nr 2
Belopp 11.100.000 SEK
Status Skriftligt pantbrev
Inskrivningsdag 2004-11-12
Akt 31918

Nr 3
Belopp 6.000.000 SEK
Status Skriftligt pantbrev
Inskrivningsdag 2005-11-30
Akt 34762

Datum 1979-09-03
Genomf. slut: 1992-06-30

Taxeringsuppgifter (19, 20)
Taxeringsenhet Specialenhet, ecklesiastikbyggnad (827) 120808-4
Omfattar hel registerfastighet
Uppgiftsår 2009
Taxeringsår 2007
Taxeringsvärde 0 SEK
därav byggnadsvärde 0 SEK
därav markvärde 0 SEK
Taxerad ägare 502066-7910
World Islamic Call Society
Tripoli P.o.box 2549 Libyen
Andel 1/1
Juridisk form Utländska juridiska personer
Ägandetyp Taxerad ägare


Fastighetsrättsliga åtgärder Ägostyckning
Datum 1907-04-06
Akt 1280K-69W

Fastighetsrättsliga åtgärder Beslut om fastighetsindelning
Datum 1927-04-12
Akt -

Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsreglering
Datum 1982-08-19
Akt 1280K-86/1982

Fastighetsrättsliga åtgärder Ledningsåtgärd
Datum 1984-07-04

Fastighetsrättsliga åtgärder Inställd åtgärd eller förrättning
Datum 2009-06-04
Akt 1280K-09/39

Beteckning M-Malmö Rosengård Stg 394
Omregistreringsdatum 1982-03-01
Akt 1280K-1/1982
Beteckning Malmö Rosengård 130:267
Omregistreringsdatum 1982-08-19

Tidigare ägare:

Fastighet (01)
Beteckning
Malmö Ögård 1
Nyckel: 120040745


Tidigare ägare 846002-5144
Islamic Center In Malmö
Köp: 1982-08-17
Köpeskilling: 1.440.000 SEK, avser hela fastigheten/tomträtten.
Tidigare ägd andel 1/1
Överlåten andel 1/1
Dagboksnr 83/18045
Ägandetyp Lagfaren ägare

Anmärkning: Namn 86/8811, namn o idnr kompl 99/11236
Ny ägare inskrivningsdag 2008-09-30
Ny ägare dagboksnr 08/23704

Inga kommentarer: