2010-07-02

Libyens diktator fastighetsägare på Islamic Center


Författaren Thomas Nydahl ger idag en till reflektion kring Muammar Khadaffis fastigheter på Islamic Center i Malmö:


"D. Osmani, en av männen som grundade Islamic Center. Här på hyllningskonferens för Kaddafii

Benghazi, östra Libyen i april 1983.

Foto: Thomas Nydahl":"Islamic Center har hela tiden haft problem att finansiera den allt större moskén i Malmö. Jag var med en av männen från Islamic Center i Libyen 1983 och såg honom förnedras och krypa för potentaterna på World Islamic Call Society i Tripoli"

"Kaddafi har med köpet av Malmömoskén skaffat sig ett ovärderligt inflytande över svenska muslimer."

"Det man måste fråga sig är, var de resterande 10 miljonerna finns. I vems fickor hamnade de? Vem behövde smörjas för att Kaddafi skulle bli fastighetsägare på Rosengård i Malmö?"

"lika lite övertygad är jag om att moskéns och stiftelsens styrelse har rent mjöl i påsen. Vad de verkligen sysslar med lär vi inte få veta. Men myndigheterna håller ett öga på Becirov som sent i höstas faktiskt dömdes för bokföringsbrott."


Källa, Thomas Nydahls blogg Occident fredag 2 juli 2010:


Inga kommentarer: