2010-07-14

Revisorer granskar gåva till Islamic Center


Politiskt tillsatta revisorer ska efter semestern sommaren 2010 granska en misstänkt gåva till Islamic Center i Malmö. Verksamhetsstrateg Per Björkman på Räddningstjänsten Syd påstod att Islamic Center fakturerat ersättningskrav på 15 000 kronor. Han ljög. Flera av Björkmans kolleger med ansvar för ekonomin förnekar att det existerar någon faktura. I stället finner kollegerna ett beslutsunderlag, där Björkman på helt egen hand beviljat 15 000 kronor till Islamic Center. Björkman försöker sig än en gång på en lögn, genom att nu hävda att han aldrig nämnt något om en faktura.


Björkman höll även ett tal där han sa att Islamic Center inte ville ha betalt för att Räddningstjänsten gästade moskén i Malmö på Brand 2010. Björkman konfronterades därför med uppgifterna hur det går ihop med att 15 000 kronor överlämnats av Björkman till Islamic Centers VD Bejzat Becirov. Då hittade Björkman på att Islamic Center sänt en faktura och aldrig sagt i sitt tal att Becirov och Islamic Center inte ville ha betalt. Men det fanns vittnen på plats som minns talet och därför hört Björkman säga att Islamic Center inte ville ha betalt. Björkman fortsätter ljuga. Ända tills en annan kollega som var med vid Björkmans tal, vittnar om att Björkman sagt att Islamic Center inte ville ha betalt. Björkman ljög alltså även om detta.


Björkman får möjligheten att förklara hur gåva eller ersättning kan uppgå till 15 000 kronor. Björkman kan inte förklara vad som kostar så mycket. Beräkningar visar att om Räddningstjänsten skulle betala det Islamic Center inte ville ha betalt för, skulle det antingen vara gratis eller med god vilja uppgå till max 3000 kronor. Drygt 12 000 kronor är alltså helt oförklarliga. Björkman reagerar med att försöka stoppa och misstänkliggöra förfrågningar. Till sin hjälp har han Islamic Center som likt Björkman inte vill att härvan granskas.


Men Björkmans agerande ska nu granskas. Eftersom Räddningstjänsten Syd ägs av flera kommuner i södra Skåne är det inte okej att dela ut pengar hur som helst. Räddningstjänsts Syds pengar kommer från skattebetalarna. Revisorerna menar, att antingen hade Björkman rätt att fatta beslutet. Då kan revisorerna inte lägga sig i om pengarna är bortslösade. Frågan går då över till Per Björkmans chef Per Widlundh. Han är förbundsdirektör och högste ansvarige på Räddningstjänsten Syd och får vidta åtgärder mot Björkmans utgiftsbeslut. Eller så är det en fråga för revisorerna. Då måste Räddningstjänst Syd och Björkman kunna redovisa varför 15 000 överförts till Islamic Center. I vilket som helst av fallen ska saken åtgärdas och redas ut.


Media hjälper denna korruption genom att vägra skriva om saken. Eller så är journalisterna för klent begåvade för att klara uppgiften. Malmös dagstidningar har informationen och skyddar nu sina läsare från att få reda på hur ännu en summa från skattebetalarna försvunnit utan anledning till moskén i Malmö.
I
I
Personal på Räddningstjänsten Syd:


Läs om bakgrunden:
I
I

Inga kommentarer: