2010-07-25

Libysk ramadan på Islamic CenterKälla, Islamic Center i Malmö:


På sin ramadanhemsida för år 2010 återfinns Libyens terroristfinansiör World Islamic Call Society bredvid moskéns egen logotype. Därunder uppmanas folk att betala in 100 kronor till Islamic Center i Malmö. Om nu World Islamic Call Society påstås enbart ha köpt byggnaderna på Islamic Center, varför förekommer då World Islamic Call Societys flagga och logotype, samt dess representanter i alla möjliga evenemang på Islamic Center efter köpet 2008? Det torde innebära att även inflytande över verksamheten och inriktningen ingick som villkor i köpet på 5 miljoner dollar.


Islamic Centers ramadanaffisch 2010:


"IMSAKIYA 1431 H – 2010

SADAKAI FITRI 100 KR. - زكاة الفطر 100 كورونا

Nata e Kadrit - Laylatul Qadr - Allmaktens 5 September

Namazi i Bajramit - Bayram Namazi bön 09 September Kl 07:15 & 08:15

Islamic Center
Tel: +46 40 228 320
BG: 5327 – 4106
Jägersrovägen 90
Fax:+46 40 228 321
PG: 444 70 18-5
212 37 M a l m ö
Tel: +46 40 228 327


"Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett
rättskaffens liv och som säger: "Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja "

M Koran 41:33"


"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Allah

M Koran 2:183"


Inga kommentarer: