2010-07-08

Islamiska skolans rektor vill öka invandringen


I Göteborg finns den muslimska friskolan Römosseskolan som även kallar sig Islamiska skolan i Göteborg. Dess rektor heter Abdirisak Waberi och är riksdagskandidat för moderaterna. På GP Debatt kräver han större invandring till Sverige, fast att det idag är massarbetslöshet bland invandrare:

"Vi behöver fler invandrare för att säkra välfärden"

"Sverige brottas inte bara med ett demografiskt problem. I det omedelbara finns också ett stort utanförskap. Fler än 100 000 utlandsfödda står utanför arbetsmarknaden."

"Med en ny period för alliansregeringen säkerställs också en klok politik både för att minska utanförskapet och anta utmaningen om ökad arbetskraftsinvandring.

Abdirisak Waberi (M)
riksdagskandidat Göteborg"


Källa, Göteborgspostens debattsida 30 juni 2010:


Römosseskolans hemsida:


Inga kommentarer: