2010-07-21

Muslimsk friskola kräver avföringsprov"Har barnet varit utomlands och varit magsjuk där eller insjuknar inom två veckor efter hemkomsten, ska barnet lämna avföringsprov. Detta kan ske via vårdcentralen.

Hemma? Barnen ska vara hemma minst en, helst två, dagar efter det att de är friska. OBS! Barn, som nyligen varit utomlands och har haft/har symtom ska ej återgå till barngruppen förrän de fått svar på avföringsprov (även om de nu är symtomfria)."


Källa, den muslimska friskolan Malmö friskola 2010:


Inga kommentarer: