2010-07-14

Regeringen Bildt beskylls för muslimska friskolor


"Det som hände, enligt Demirbag-Sten, var att ”mångkulturalismen” fick minoriteter (läs den muslimska) att resa krav på att få ställa sig vid sidan av det svenska samhället med egna skolor och, snart, egna vårdcentraler."

"De muslimska friskolorna tillkom inte efter muslimska krav. De tillkom på grund av en huvudlös, ideologiskt motiverad friskolereform som genomfördes av regeringen Bildt 1992."

"Plötsligt ansågs personliga mödravårdscentraler med glada gardiner och ”fria” Montessoriskolor vara helt essentiella komponenter i samhällsbygget och det blev opinionsmässigt möjligt att driva igenom skattefinansierade privatskolor. Några av dem blev muslimska."


Källa, Göteborgspostens kultursida onsdag 14 juli 2010:


Inga kommentarer: