2010-07-16

Begravningsbyrå får inte starta muslimsk förskola


"Norrköpings kommun säger nej till en förskola med islamsk profil.

Det visar att kommunen har en islamofobisk attityd, skriver Omar Nur, talesman för Sommarens ekonomiska förening, i ett överklagande av kommunens beslut."

"De rödgröna nej-sägarna stötte sig på en mening i föreningens ansökan där det står att den viktigaste målsättningen är "att barnen ska känna sig trygga i sin identitet som muslimer". De menade att detta strider mot skollagen som säger att förskolan ska vara öppen för alla.

Moderaterna å sin sida stötte sig på att föreningen enligt registreringsbeviset inte bara ska driva förskolor och skolor utan också syssla med import och export, verka som researrangör, begravningsbyrå och i byggbranschen. De motiverar sitt avslag med att det inte är meningen att skattepengar ska finansiera resor och begravningar."

"Tilläggas kan att Sommarens ekonomiska förening tidigare har fått tillstånd från statliga Skolinspektionen att starta en muslimsk grundskola i Norrköping i höst.

Men när det gäller fristående förskolor är det kommunen som har avgörandet i sin hand."


Källa, Folkbladet fredag 16 juli 2010:" - Det är väldigt olyckligt att vårt beslut uppfattas som islamofobiskt. Det är det sista jag vill bli förknippad med, säger socialdemokraten Olle Vikmång.

Olle Vikmång var en av tre socialdemokrater som tillsammans med en Vänsterpartist och en Miljöpartist sa nej till en muslimsk förskola med motiveringen att den inte skulle vara öppen för alla barn."

" - Men först tänkte jag självklart säga ja, eftersom jag sa ja till en kristen förskola. Men när man skriver att målet är barnen ska känna sig trygga i sin muslimska identitet, då ser jag inte att det är förenligt med att förskolan ska vara öppen för alla"

"Jirina Klevstigh var en av fyra moderater som sa nej med motiveringen att Sommarens ekonomiska förening också driver verksamheter som inte har något med förskola att göra.

- Här har man en farlig blandning, säger hon. Även om de säger att ett överskott ska gå tillbaka i förskoleverksamheten så är det inget som vi kan kontrollera."


Källa, Folkbladet fredag 16 juli 2010:


Inga kommentarer: