2010-07-23

Malmös moderater säger nej till muslimska friskolor


Malmös moderater vill stoppa både flyktingar och muslimska, samt andra religiösa friskolor. Dessutom vill malmömoderaterna stoppa undervisning på arabiska och andra invandrarspråk. Överst på sin riksdagslista har malmömoderaterna migrationsminister Tobias Billström. Tidningen Dagens Nyheter säger ikväll till bloggen Muslimska Friskolan, att det låter anmärkningsvärt, att Billström företräder de värderingar malmömoderaterna går till val på, och ska undersöka saken. Aftonbladet tänker också grilla Billström om varför avtalet med Migrationsverket bör sägas upp enligt hans malmömoderater. Bloggen Muslimska Friskolan hälsar malmömoderaterna välkomna att hämta exempel i bloggen på hur muslimska friskolor vansköts:


"Malmömoderaternas förslag i sitt kommunala handlingsprogram"

"Säger nej till religiösa och politiska friskolor."

"Sfi, svenska för invandrare, ska hålla hög klass och den som har ogiltig frånvaro får ingen ersättning och en karensdag vid sjukdom ska införas.

Malmö ska tillfälligt inte ta emot fler flyktingar och avtalet med Migrationsverket ska sägas upp."


Källa, Sydsvenskan fredag 23 juli 2010:"Vi vill välkomna alla icke-religösa friskolor som blivet godkände av Skolverket."

"Vi säger absolut nej till skolmiljöer där undervisning sker på modersmålet för elever med invandrarbakgrund."

Källa:


Malmömoderaterna, partiet mot muslimska friskolor och undervisning på arabiska. Sin främste representant till riksdagen har malmömoderaterna i migrationsminister Tobias Billström:


Läs också:

Inga kommentarer: