2010-07-06

Svenskar stoppade hög minaret


"Att omkringboende och andra har synpunkter på en minaret fick islamiska församlingens företrädare veta vid det möte de hade med kommunen den 19 maj."
"Grannar är mycket emot detta."

"Den får inte sticka upp ovanför taknocken."

"Mahmut Ongun, imam i församlingen säger:

- Vi vet inte hur vi ska göra. Det finns fortfarande en rädsla för islam. Men för mig är verksamheten viktigare än en minaret. Vi ska prata med vår arkitekt på måndag. Vi kanske får bygga en liten symbolisk minaret."


Källa, Västmanlands läns tidning tisdag 6 juli 2010:


Inga kommentarer: