2010-07-17

Vilken vetenskapssyn sprider Römosseskolan?


Den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg har på sitt kunskapstorg enbart en bild och länk till hur Koranen räddade vetenskapen. Det gäller under medeltiden då Europa låg i mörker och islam ansågs sprida vetenskapens ljus. Varför finns ingen hänvisning till hur det är idag för eleverna? Att nuförtiden lever Västvärlden i vetenskapens ljus och islam förslavar folk i ett mörkt dunkel av vidskepelse, som gör de muslimska länderna efterblivna?


Kunskapstorget

Koranen blev vetenskapens räddning

Av: Lars Due AmovKälla, Römosseskolans hemsida för kunskapstorget, juli 2010:Läs mer om saken samt artikeln i Illustrerad Vetenskap:

Inga kommentarer: