2008-07-15

Arabiska i skolan ger utanförskapEn barnläkare skriver i dagens Sydsvenskan hur miljöpartiets förslag om matematik och engelska på hemspråk ger utanförskap. Barnläkaren menar att dessa elever kommer att få det svårare i arbetslivet och inte lära sig svenska så bra. Vidare menar han att det egentliigen enbart rör sig om röstfiske för att miljöpartiet ska få invandrarnas röster i nästa val:


"Vad som sker idag är en grov smygrasism som föga diskuteras. Hur många etniska svens-kar med god ekonomi söker inte efter invandrarfria skolor till sina barn? Kanske för att pedagogerna är bättre, kanske för att prestigen är högre, kanske för att de ogillar Mellanösternfolket på ett sätt som sällan vågar ta sig verbala uttryck."


Artikeln återfinns på sidan A5 i Sydsvenskan tisdag 15 juli 2008:


Anledningen till att barnen inte kan tillräckligt bra svenska är att föräldrarna inte brytt sig om att lära sig svenska i den sfi-undervisning de fått av skattebetalarna. De skolkar ofta och läser sällan läxorna. Därefter går de hem och lär sina barn arabiska, somaliska eller albanska istället för svenska. Deras barn är födda i Sverige, men får ändå inte lära sig svenska på grund av föräldrarnas lättja. Att vara svensk lärare kommer att bli en stor nackdel vid anställningar i matematik och engelska. Rektorn kommer i annonser att kräva att lärarna ska tala arabiska, somaliska eller albanska för att få undervisa i invandrartäta skolor, vilket i Malmö rör sig om majoriteten idag.


Är det inte lika bra att miljöpartiet och socialdemokraterna går till val på vad man i praktiken smygande tycks införa:

Folk från Mellanöstern ska inte behöva ha flyktingskäl för att stanna
De ska få bo i Sverige illegalt
De ska inte behöva arbeta
De ska inte behöva lära sig svenska
De ska inte behöva utbilda sig
De ska inte behöva höra svenska talas i skolan
De ska inte behöva se svenskar i sina bostadsområden
De ska inte behöva följa svensk lag
Allting ska betalas av svenskar


Inga kommentarer: