2008-07-12

Islamologi utan nationell kursplanIgår toppade Södertörn, sin medvetet satsande invandrartäta högskola, nyhetsarkivet med forskning om muslimska friskolor. Ingen tidning vill skriva om forskningen som är gjord av Jenny Berglund. Trots att hon drar paralleller mellan svenska imamer som ska få statlig imamutbildning och lärare i islamologi i svenska muslimska friskolor, som även de enbart har utbildning från hemländerna.


Det visar sig i Jenny Berglunds forskning att muslimska friskolor inte har någon nationell kursplan i profilämnet islamologi. Samt att islamologiämnet är i händerna på outbildade personer som kallar sig lärare, men som inte gått någon lärarutbildning i ämnet i Sverige. Det finns nämligen inte någon sådan lärarutbildning i Sverige. Istället har dessa personer snappat upp olika saker från sina hemländer som de sedan lär ut och påverkar de muslimska skolbarnen med i de svenska muslimska friskolorna. Det är fritt fram att undervisa hur de vill i islamologi eftersom det inte finns någon nationell kursplan:"Jenny Berglund, verksam inom religionsvetenskap vid Södertörns högskola forskar kring islam. Hon studerar bland annat vilken roll tolkningar av religionen spelar för islamundervisning vid muslimska friskolor."


"- För ämnet islam, som alltså är ett profilämne vid skolorna, finns däremot ingen nationell kursplan. Dock måste innehållet leva upp till vad som står i den nationella läroplanen, berättar Jenny Berglund.

Utbildning av lärare i islam som profilämne
I sin fortsatta forskning vill Jenny Berglund bland annat ta reda på hur lärare i islam som profilämne utbildas, då det inte finns någon sådan utbildning i Sverige.

- Flera av de lärare jag har träffat utbildade i muslimska länder. Jag har för avsikt att se hur dessa utbildningar fungerar och vad man väljer att undervisa om för dessa blivande lärare, säger Jenny Berglund.

- Religionsundervisning har ofta en samhällsfostrande roll och jag är intresserad av att studera på vilket sätt det tar sig uttryck i lärarutbildningarna för islam. Det är en fråga som är intressant ur ett europeiskt perspektiv och även med avseende på imamutbildningar, vilka just nu diskuteras i Sverige och Europa."


Källa, Södertörn högskolas nyhetsarkiv fredag 11 juli 2008:Inga kommentarer: