2008-07-24

Ögårdsskolan får problem till höstterminenDen biträdande rektorn på den muslimska friskolan Ögårdsskolan agerar i panik inför läsåret 2008/2009. Personal och klassfördelning ska ändras. För att spara pengar har hon gjort om flera klasser till åldersblandade till höstterminen. Nu visar det sig att ännu en klasslärare ska sluta. Ska det lösas genom att Ögårdsskolans kontorist åter får rycka in som klasslärare, trots att kontoristen saknar lärarutbildning? Biträdande rektor verkar inte bry sig om kvalitet och behörighet, utan bara att någon vuxen finns i klassrummet. Ofta löser biträdande rektor detta genom att sätta in en elevassistent i varje klass. Mest rör det sig om en assistent som rekryterats från Arbetsförmedlingen och saknar pedagogisk utbildning. I stället för att göra elevassistentuppgifterna, så vägrar dessa assistenter ofta och skapar merarbete åt klasslärarna.


Egentligen tänkte sig Ögårdsskolans rektor och Islamic Centers VD finna en ny biträdande rektor redan till höstterminen. Han har inte insett att han borde ha börjat söka tidigare. Enligt en av skolledarna som rektorn talar med måste uppsägningstid, överlämning av ledningsansvar och andra praktiska frågor få ta sin tid. En ny biträdande rektor måste få tid att sätta sig in i Ögårdsskolans skötsel. Antagligen har de båda tillfrågade skolledarna sagt åt rektorn att han därför inte kan få någon ny biträdande rektor förrän till årsskiftet.


Men nu är biträdande rektorsfrågan väckt och offentliggjord. Det irriterar rektorn eftersom klyftan mellan honom och biträdande rektor fördjupas, då de måste arbeta tillsammans kanske en hel termin till. Han kommer nog inte att nämna detta alls vid sitt välkomsttal till skolpersonalen om mindre än en månad. Han brukar dementera allt, tills han rott det i hamn. En av de två tillfrågade skolledarna har lämnat frågan om att bli ny biträdande rektor på Ögårdsskolan vidare till två personer. Dessa två personer tjänstgör idag båda som biträdande rektorer på kommunala skolor i Malmö.


Uppenbart försöker rektorn lyfta den allmänna och massmediala bilden av Ögårdsskolan och moskén vid Islamic Center genom att söka en ny behörig och erfaren biträdande rektor. Under vårterminen har han talat om behovet av att höja skolans profil samt de låsningar han tycker biträdande rektor försatt skolan i. Han anser att skolan därför inte utvecklats tydligt och professionellt. Kvalitetshöjningen han velat se har försvunnit i upprullade skandaler: Även många olagliga uppsägningar och valhänt hantering av personalfrågor har biträdande rektor ställt till med. Rektorn har nämnt dokumentären om Johannesskolans klass 9 A. Han menar att en skola kan höja sig med bra pedagoger och skolledare.


Men kommer en ny biträdande rektor att kunna uppnå dessa mål, eller får den också bara koncentrera sig på att lösa problemen på Ögårdsskolan? Dessa problem har rektorn redan idag medansvar för i många fall. Den nuvarande biträdande rektorn har för delar av personalen öppet uttryckt sin irritation över andra delar av personalen. Hon har gjort det på osakliga grunder. En ny biträdande rektor måste agera med större trovärdighet som verksamhetsledare. Ett stalltips är att sluta dra med sig sin sambo på alla personalfester, sluta prata öppet om vad hon anser om icke närvarande i lärarkollegiet samt inte vara den som går hem sist av alla. Nuvarande biträdande rektor har visat prov på ett klassiskt fel: hon kan inte vara kompis och chef samtidigt.

Inga kommentarer: