2008-07-21

Ögårdsskolans dilemmaSenaste veckorna har den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor distanserat sig från sin biträdande rektor. Rektorn menar att sin underordnade visar bristande kompetens. Rektorn har öppnat sig för en tjänsteman i Malmö stad som ansvarar för utbildningsfrågor. Då ska rektorn ha yttrat att läsåret 2007/2008 har varit det värsta i hans livstid. Han säger sig också ha kommit till insikt med att förändringar behövs för att bryta den nedåtgående spiralen. Rektorn sa samma sak till de båda skolledare han tillfrågat. Rektorns frustration har varit tydlig. Han menar att skolan inte sköts professionellt av sin underordnade:

"- Man ser på oss som en andra eller tredje klassens skola, det håller inte!"


Rektorn ser läsåret 2007/2008 som en brytpunkt som fått upp hans ögon för vad skolan behöver. Det behövs en ny och professionell skolledare. Dels för att utveckla skolan på ett seriöst vis. Dels att tvätta bort stämpeln av katastrofskola. Han menar att biträdande rektor starkt bidragit till bilden av Ögårdsskolan. Därför har rektorn uttryckt sig positiv till en ny, behörig och erfaren biträdande rektor till skolan. Istället för att bekosta en dyr rektorsutbildning åt nuvarande biträdande rektor. För han skulle inte vara säker på att hon ändå någonsin skulle bli mogen att axla ansvaret på rätt sätt.


En ny behörig biträdande rektor skulle troligtvis också blidka Skolverket, stadsdelsnämnden i Husie samt Malmö stad. De många misstagen åren 2002-2008 skulle kunna tillskrivas nuvarande biträdande rektor och kan lämnas därhän med en ersättare. Rektorn har önskat en mer medietränad biträdande rektor. Han har hållit en lång utläggning om vikten av att hålla sig väl med journalister. Det gäller att förekomma journalisterna och hantera konflikten med massmedia profesionellt menar han:

"- Det kan inte bli kaos varje gång en journalist får reda på något", ska han ha sagt.


Sedan tidigare är det känt att rektorn tyckt att biträdande rektor hanterat uppföljningen av massmedias avslöjanden under 2007/2008 dåligt. Framförallt har det gällt tidningen Sydsvenskans många avslöjande artiklar. Skånska Dagbladet har varit snällare. I höstas dök rektorn oväntat upp på ett morgonmöte med Ögårdsskolans personal. Då sa rektorn att taggtråd var den enda möjligheten att hålla journalister utanför skolan. Budskapet var adresserat till biträdande rektors oförmåga att hantera massmedia.


Inga kommentarer: