2008-07-16

Missnöje i Ögårdsskolans ledningNu på sommaren ligger mycket av verksamheten nere på Islamic Center. De enda som syns är VDn/rektorn och imamen/familjerådgivaren/dataläraren. Några vaktmästare och VDns dotter som sköter in- och utbetalningarna finns också i krokarna runt moskén och dess muslimska friskola Ögårdsskolan. VDn själv tillbringar den mesta av tiden i sitt nya hus som han ärvt av en porrkung.


All skolpersonal är nu ledig från Ögårdsskolan. Inte ens biträdande rektor syns till nämnvärt. Men den biträdande rektorn kommer inför höstterminen 2008 att stå inför stora utmaningar i skolpersonalen. Då måste hon nämligen lösa flera graviditetsledigheter, uppsägningar och omflyttningar. Många lärare drar sig för att söka anställning på Ögårdsskolan då det är allmänt känt hur osäker en anställning är på denna illa skötta problemskola. Biträdande rektor säger att "man alltid kan få tag på någon nyutexaminerad eller orutinerad och att de ändå skapar minst problem". Officiellt ger biträdande rektor en annan version. Då heter det att nyutexaminerade lärare välkomnas på Ögårdsskolan för att de ser skolan med friska ögon och med sin aktuella utbildning kan vara delaktiga i integrationen som Ögårdsskolan och Islamic Center står för. Det låter bättre att säga så än att öppet erkänna hur man gärna lurar in nyutexaminerade, intet ont anande, som är de enda som går att få tag på.


Man kan vara relatativt säker på att biträdande rektor inte vet om planerna på en eventuell ersättare. För rektorn och VDn själv har inga planer alls på att sluta vara rektor. Eftersom Ögårdsskolan inte har någon tjänst mellan rektor och biträdande rektor kan därför den biträdande rektor som tjänstgör idag komma att bli överflödig. Om biträdande rektor varit medveten om att rektorn/VDn gör förfrågningar till personer angående en ersättare på biträdande rektorsposten, så skulle säkert biträdande rektor reagera. Det kan bli tal om att biträdande rektor kanske reagerar extrovert och börjar tala med skolpersonalen om saken eller beklaga sig för föräldrarna. I alla fall kommer det att märkas eftersom biträdande rektor är en öppen person.


Biträdande rektor kommer att hamna i en omöjlig position. Om hon ersätts av en annan biträdande rektor, så kanske hon erbjuds arbete som förskollärare, eftersom det är hennes utbildning. Om hon inte accepterar att gå från en tjänst som biträdande rektor till att bara bli förskollärare igen, så kanske rektorn/VDn räknar med att hon säger upp sig.


Hos Ögårdsskolans personal har många inte gjort någon hemlighet om vad de tycker om den nuvarande biträdande rektorn. Om hon skulle ställas utan mandat och makt, så lär tonen bli fränare.


Annan anledning till att ett utbyte verkar planeras beror säkert på att biträdande rektor är obehörig och saknar nödvändig rektorsutbildning. De personer som rektorn/VDn kontaktat är båda två behöriga och etablerade skolledare. Då kan han tillmötesgå Skolverket, som fortfarande granskar Ögårdsskolan i två ärenden/anmälningar. Eftersom rektorn/VDn är en strateg spelar han ut kortet att byta ut biträdande rektor. På sikt kan en ny behörig biträdande rektor också få ta steget upp till rektorsposten. Då kan nuvarande rektorn/VDn tryggt koncentrera sig på att sköta moskén som VD för Islamic Center på heltid.


Inga kommentarer: