2008-07-15

Islamic Center byter skolledareIslamic Centers VD och tillika rektor för dess muslimska friskola Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö, har så smått börjat vidta åtgärder som tyder på att biträdande rektor ska ersättas. VDn/rektorn har talat med två personer med anknytning till skolledning i Malmö. Dels har det handlat om att förhöra sig om deras intresse för jobbet som ny skolledare för Ögårdsskolan. Dels har samtalen handlat om dessa två har några förslag på lämplig ersättare.


VDn anser att alltför många misstag upptäckts senaste året på biträdande rektors nivå. VDn har inte uttryckt någon ånger vad beträffar själva misstagen. Däremot har dessa misstag hanterats amatörmässigt av skolledaren. Detta ska enligt VDn ha lett till omfattande negativ publicitet för både Ögårdsskolan och Islamic Center. Det har sagts att integrationskulturen därmed blivit lidande.


Själv ser sig VDn som en företrädare för liberal islam. Ändå pågår just nu förundersökningar mot Islamic Center. VDn har beklagat sig över att skolledaren misslyckats att bemöta medias påståenden. Istället har skolledaren irrat sig in i omöjliga, ologiska och helt känslomässiga förklaringar. Såväl journalister som tidningsläsare och personal på Ögårdsskolan och Islamic Center har sett igenom detta.


Därför är VDn ute efter en nystart. Han sonderar terrängen efter tänkbara ersättare. Om skolledaren som finns nu är medveten om detta eller ej är oklart. På sistone har VDn varit avvaktande mot skolledaren. Svårigheten är om någon annan vill riskera sin karriär för att arbeta som biträdande rektor på Ögårdsskolan. Utmaningarna kring integration fördunklas av kraven på att hemlighålla, kringgå och sprida villospår kring framförd kritik från personal, Skolverket, det omgivande samhället samt journalister.


Om inte VDn finner någon trovärdig ersättare så får skolledaren antagligen stanna kvar. Skillnaden blir att skolledaren blir medveten om att tankar finns på utbyte. Det kan knappast öka skolledarens motivation. Kanske är det dags för ett byte nu, säger en anställd på Ögårdsskolan. Till höstterminen 2008 kommer VDn också att genomföra flera rockader av lärartjänsterna på Ögårdsskolan kontra personal på Islamic Center.


Inga kommentarer: