2008-07-28

Katolska skolor får konkurrens av muslimskaI Sverige ökar antalet muslimska och andra religiösa friskolor. På Irland finns några muslimska friskolor, övriga är i stort sett katolska eller judiska. Där försöker man nu starta fler sekulära skolor för att slippa religiös indoktrinering, berättar Svenska Dagbladet idag:


"Tillsammans med ett team av unga medarbetare öppnar Paul Rowe och Educate Together i rask takt avgiftsfria sekulära skolor med en speciellt fram­tagen utbildningsplan som är inriktad på mångfald.

–Det irländska skolsystemet är så genomsyrat av religion att det diskriminerar minoritetsgrupper utan att folk ens märker det. Vi etablerar ett landstäckande nätverk av skolor som sätter kvalitet framför religion.

Irland är skolorna offentligt finansierade men ägs och drivs av privata intressen. Nästan alla är religiösa. 93 procent är katolska – ofta med en lokal biskop som huvudman. Omkring fem procent av skolorna är protestantiska. Därutöver finns en judisk och ett par muslimska skolor.

Varje dag ägnas en halvtimme av undervisningen åt att förmedla huvudmannens livsåskådning och ägarna har rätt att tacka nej till både elever och lärare som ­söker jobb om deras tro inte stämmer överens skolans syn på tillvaron."


Källa, Svenska Dagbladet måndag 28 juli 2008:


Inga kommentarer: