2008-07-24

Henrik Melius från Spiritus Mundi på FacebookMassmedia i Skåne har i det närmaste misshandlats av föreningen Spiritus Mundi. När olika skånska tidningar sökt nå dess ordförande Henrik Melius för att ställa frågor om skolresan eller planeringsresan till Saudiarabien, har Melius vägrat svara eller gjort sig oanträffbar. Det gäller både i telefon och på kontoret.


Det finns en annan väg att gå. Henrik Melius har en egen sida på Facebook där hans nätverk med vänner finns. Media kan ju passa på att fråga hans vänner om turerna runt skolresan till Saudiarabien eller de andra skumma projekten som skattebetalarna får finansiera till Spiritus Mundi. Om man loggar in på Facebook lär det finnas ändå fler kontakter, men nedan ges länken till ett antal personer att intervjua om Henrik Melius. Naturligtvis har Melius valt en bild på sig själv med muslimska skolbarn i bakgrunden:

Inga kommentarer: