2008-07-24

Mats Bååths hemliga mejl begärs utTrots att det gått 4 månader sedan Limhamn-Bunkeflos utbildningschef Mats Bååth sände ett hemligt mejl till Lokaltidningen i Limhamn, finns det fortfarande personer som vill ta del av det. Det rör sig om det hemliga mejl där Bååth försökte, och lyckades få redaktören att ändra i innehållet och saken om sponsorerna av Spiritus Mundis skolresa till Saudiarabien:http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/03/diktaturen-saudiarabien-betalar.html


Flera personer har nu 4 månader senare hamnat i den offentliga postlistan hos stadsdel Limhamn-Bunkeflo, sedan de bett utbildningschef Bååth lämna ut mejlet. En Torbjörn Karfunkel, jacc@tele2.se samt bloggen Varjager har 16 juli fått svar från utbildningschef Bååth om utlämnandet av kopia av mejl, hemligt mejl, artikel samt mejl till Lokaltidningens chefredaktör. Bra att det hemliga mejlet nu kommer fram i ljuset. Hoppas att det hemliga mejlet snart publiceras på bloggen http://varjager.blogspot.com/


Källa, postlistan för stadsdelsfullmäktige och stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo 16 juli 2008, ärendenummer 15-18:

http://malmo.se/download/18.2ec2683b119e185b0f0800086022/Postlista+23.pdf

Inga kommentarer: