2008-07-14

Reklam för Islamic CenterEnligt hemsidan ger islamologi vid Lunds Universitet Sveriges mest omfattande utbildning om islam. Det står också att studiebesök till moskéer i Öresundsregionen ingår för studenterna. En lärare vid den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö har tidigare berättat att studenterna i islamologi vid Lunds Universitet fick träffa Danmarks farligaste islamist, imamen Ahmed Abu Laban.


Sedan 1980-talet besöker deltagarna i kursen islamologi även Islamic Center och tittar in i moskén. Det är den enda byggda moskén i Skåne. Sedan några år är den utbyggd med den muslimska friskolan Ögårdsskolan. På hemsidan för islamologi vid Lunds Universitet görs reklam för den stora moskén i Malmö vid Islamic Center genom en bild på moskéns bönenisch. Vid den brukar även Ögårdsskolans egen islamologilärare samla de muslimska skolbarnen. Och Islamic Centers koranskola använder samma bönenisch:


http://www.teol.lu.se/islamologi/


Islamic Center tar betalt för att ta emot regelbundna studiebesök från kursdeltagarna i islamologi vid Lunds Universitet. Reklamen för Islamic Center har Lunds Universitet inte tagit bort från sin hemsida, trots flera pågående förundersökningar mot Islamic Center.


De som väljer att fördjupa sig i islamologi på Lunds Universitet brukar vara överdrivet blint positivt inställda till islam. Lärarna som formats av islamologen Jan Hjärpe förstärker attityden att urskulda islam. Det är därför ingen överraskning att islamologer valt att fortsätta med reklamen för Islamic Center, som kan vara en potentiell brottsplats i flera åklagares förundersökningar.

Inga kommentarer: