2008-07-22

Muslimska friskolor ingen religionsfrihet"I grunden handlar frågan om religiösa skolor om vems valfrihet som ska säkras – barnens eller föräldrarnas. Att förbjuda religiösa friskolor, är en inskränkning av föräldrars rättigheter, hävdar förespråkarna. Men när det handlar om skolgång är det barnens religionsfrihet som samhället måste slå vakt om. Vilken religionsfrihet är möjlig för ett barn som placeras på en muslimsk friskola eller en friskola driven av Livets ord?


Filosofen Richard Dawkins, vars bok Illusionen om gud nyligen utkom på svenska, påpekar att i förhållande till just din trosinriktning, oavsett vilken den är, har uppskattningsvis 99 procent av alla människor som levat under historien varit icke-troende, ateister i någon mening. Sannolikheten att just du och dina trosfränder har rätt och att alla andra har fel, är alltså försvinnande liten. Men ändå strävar många föräldrar efter att göra sina barn till avbilder av sig själva. En metod är att isolera sina barn från andra intryck och uppfattningar, och snedvrida undervisningen. Dessa är syftena med religiösa skolor. Just därför borde de förbjudas, så att alla barn kan ges ett andrum från föräldrarnas tro, att själva fritt söka mening och insikt."


Tony Johansson


Källa, Skånska Dagbladet lördag 19 juli 2008:

Inga kommentarer: