2008-07-18

Stenkastning Islamic Centers felI gårdagens ledare i NT beskrevs hur stenkastningen mot brandmän i Rosengård startade för ett antal år sedan då dessa inte släckte branden vid Islamic Centers moské i Malmö. Då brann hela den muslimska friskolan Ögårdsskolan ned:


"Situationen för kåren har förvärrats de senaste fyra åren. Men på bara några veckor har ungdomarnas systematiska tilltag blivit mer frekventa. Exempelvis fick brandkåren den 12 juni larm om en brinnande bil och åkte för att bekämpa elden. En av brandmännen fick då en spottloska i ryggen. När anledningen efterfrågades blev svaret från den 18-årige spottaren: "Jag ska skjuta dig".


Dagen efter brann det i några buskar stadsdelen. När brandkåren kom dit möttes de av 30-40 ungdomar som gick till attack med stenar. "Branden var uppenbarligen anlagd för att skapa ett tillfälle att kasta sten på oss", säger Attila Jensen, stationschef på Jägerso brandstation.


Efter två nämnda händelser tog Jensen beslutet att brandkåren nästa gång de blir anfallna packar ihop och lämnar platsen. Dessutom entrar inte kåren numera Rosengård utan poliseskort. Bilarna har försetts med skottsäkert glas, men det hjälper inte brandmännen som befinner sig utanför och bekämpar eldsvådorna. Det är ju då stenkastningen börjar.

Frågan man naturligtvis ställer sig är: Varför?


Den ursprungliga orsaken är enligt stationschef Jensen, en moskébrand för fem år sedan. Rosengårdsbor anklagade brandkåren för brister i släckningsarbetet varpå kaos utbröt. Polis tillkallades för att skydda brandmännen. Räddningstjänstens senare utredningar avfärdar alla spekulationer om att kåren medvetet skulle ha låtit moskén brinna mer än nödvändigt.

Men misstron lever kvar i Rosengård. Enligt Jensen är det inte bara brandmän utan all uniformsklädd personal som utsätts för angrepp. De så kallade stadsdelsvärdarna viftar bort problemet som bagatellartat. Det handlar om busiga småungar, säger de.

Jo, man tackar! Anlagda bränder och misshandel får allt tilldömas större allvar än busstreck."


Källa, Norröpings tidningars ledarsida torsdagen 17 juli 2008:
http://www.nt.se/tidningsledare/artikel.aspx?articleid=3945709

Inga kommentarer: