2008-07-17

Inkompetens dyrt för Islamic CenterKrisen för den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö intensifieras:


Islamic Center meddelar att VDn/rektorn klagat över de stora kostnader som åsamkats av den skolledare som i strid med lagen under årens lopp felaktigt sagt upp lärare. Egentligen är rektorn/VDn också ansvarig, men har tyvärr låtit den andre skolledaren sköta ärendena. Men VDn/rektorn anser att den andre skolledarens okunskap i de juridiska frågorna kostat verksamheten ofantliga summor. Det senaste fallet blev droppen. För nu har den sist felaktigt uppsagde läraren anlitat advokat.


Enligt rektorn/VDn krävs en skolledare som vet vad hon gör juridiskt och har täckning för sitt agerande. Därför ska VDn/rektorn ha fällt följande kommentar:

"- Vi kan inte betala skadestånd till facken som allmosor."


Sedan år 2003 har nämligen den ansvarige skolledaren på felaktiga grunder sagt upp fem lärare och en förskollärare. Skolledaren har hänvisat till arbetsbrist, men förlorat tvisterna och Ögårdsskolan har därför fått betala avgångsvederlag till samtliga fem lärare efter förhandlingar. Till detta har lagts skadestånd till facken. Samtliga uppsagda har kritiserat både rektorn/VDn och biträdande rektor. En mer förhandlingsvan och juridiskt kunnig biträdande rektor hade kunnat undvika de stora ekonomiska förluster verksamheten lidit.


Rektorn/VDn ska även ha sagt:

"- Hur många gånger ska det ta innan (biträdande rektorn) lär sig, det är som att göra samma övertramp i längdhopp gång på gång."


I sitt uttalande har han faktiskt rätt, för biträdande rektor har upprepat exakt samma misstag varje gång så att skadestånd, avgångsvederlag och semesterersättningar har måst betalas ut. Men varför accepterar då rektorn/VDn lönelyften för biträdande rektor varje år? Han borde ju ha bromsat biträdande rektors lönehöjningar för att visa missnöjet med verksamheten och för att spara pengar. Enligt Islamic Center har det förekommit samtal där rektorn/VDn fört samtal med biträdande rektor om vad den bristande kompetensen kostar Islamic Center i reda pengar. Biträdande rektor har då försvarat sig med att hon saknar rektorsutbildning. Alltså sitter både rektorn/VDn och biträdande rektorn på dessa möten och inkompetensförklarar sig själva. Samtalen styrker ryktena om att rektorn/VDn söker efter en ny biträdande rektor till Ögårdsskolan vid Islamic Center.


Inga kommentarer: