2008-07-19

Skolverket pressar Islamic CenterSkolverket har förra månaden, i juni 2008, än en gång begärt kompletteringar av Ögårdsskolan. Det gäller båda ärendena som är anmälda till Skolverket av Ögårdsskolans egna lärare 5 december 2007. Den muslimska friskolan Ögårdsskolan tillhör Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. Det blir inte lätt för den biträdande rektorn att klara av dessa båda anmälningar som hon inte kunnat lösa efter 7 månaders utredningstid. Tydligen är de allvarliga. I ena ärendet har 12 olika turer i ärendet korresponderats. I det andra har hela 13 korrespondenser gjorts.


De två anmälningarna hos Skolverket som fortfarande pågår mot Ögårdsskolan har diarienummer:

2007:3686

2007: 3693

Inga kommentarer: