2008-07-22

Islamic Centers expansionsplanerNyligen har VDn för Islamic Center och tillika rektorn för dess muslimska friskola Ögårdsskolan intervjuat två skolledare som tidigare, men inte samtidigt, tjänstgjort på samma skola. Till dessa båda skolledare har han uttryckt att han inte har tid att hålla ett vaktande öga på sin biträdande rektor. Orsaken är att han har för mycket att göra i sina planer som VD för Islamic Center. För där ska expansionsplaner sättas i verket i närliggande tid:

"- Det är mycket jag vill göra och tiden stannar inte av respekt för en gammal man", ska han ha sagt.


Det kan enbart tolkas som att han vill fullfölja planerna på utbyggnad av området runt moskén i Malmö. En före detta anställd vid Islamic Center avslöjar att planerna på förverkligandet diskuterades intensivt sommaren 2007. När avslöjandena kring Ögårdsskolan och Islamic Center rullade fram i medierna på sensommaren och hösten 2007 gick planerna i baklås. Om Ögårdsskolan fick en ny, behörig och professionell biträdande rektor skulle VDn/rektorn kunna fokusera på andra projekt.


Rektorn/VDn har ventilerat sina planer för de båda intervjuade skolledarna på att bygga ut Ögårdsskolan även med högstadium. Han sa då att det krävs en skolledare med gott rykte som verkställer ärendet. Han passade på att ondgöra sig över hur amatörmässig den tidigare insända ansökningen till Skolverket var. Den ansökan menade han skadade skolan och att han själv var allt för stressad för att sätta sig in i den. Han skyllde på att den var författad av nuvarande biträdande rektor. Som vi alla vet blev det därför inget av planerna då på högstadium. Antingen drogs ansökan tillbaks, eller så underkändes den av Skolverket för att den innehöll stora brister i beskrivningen av var högstadiedelen skulle ligga eller se ut. Uppenbarligen ser rektorn/VDn ett högstadium som fogas till förskolan och årskurserna 1-6 som en viktig del av expansionen för Islamic Center.


Det sista han diskuterade med de båda skolledarna var behovet av kontinuitet i skolans kollegium. Han hävdade att det under nuvarande biträdande rektors år varit stor omsättning på personal och att det skadat skolans rykte:

"- På en bra arbetsplats vill ingen sluta", ska han ha sagt.


Han poängterade den lilla skolans känsla för föräldrar till eleverna, att skolpersonalen ska kännas som en familj som föräldrarna vill bli delaktiga i och känna trygghet för sina barn. Men han ägnade sig inte åt någon självkritik för sin egen del i personalflykten under biträdande rektors år. Hans attityd handlar i stället uppenbart om att distansera sig från den biträdande rektorn. Han vädjar till nya skolledare om att leda in skolan på rätt spår. Han lockar skolledarna med frihet i uppdraget för att själv kunna koncentrera sig på VD-rollen och utbyggnaden av Islamic Center.


För utbyggnadsplanerna har Islamic Center en egen sida med bilder och tiggeri att sätta in pengar på deras postgiro och bankgiro:Inga kommentarer: