2008-07-19

Malmöskolbarnen i Saudiarabien


Nu har läraren Birgitta Berg från den kommunala Hermodsdalsskolan i Malmö lagt ut bilder med text på Malmö stads pedagogiska nätverk, PedNet. I tre länkar har enbart positiv propaganda om malmöskolbarnens resa till Saudiarabien samlats. I stället för att recensera och skriva om länkarna och vad som finns i reseberättelsen publiceras nedan de tre länkarna som innehåller mer bilder än Spiritus Mundi själv publicerar:


"Hd-bladet görs av elever i årskurserna 4, 5 och 6 som i ämnet Elevens val valt att göra en skoltidning. Eleverna arbetar under 4-6 veckor med olika ämnen som de får välja själva. Vid idétorka får de inspiration av undertecknad Birgitta Berg som leder arbetet med att göra tidningen och som också är ansvarig utgivare.

När ett nummer är färdigt trycks det upp i en begränsad upplaga. Alla klasserna får två tittexemplar till klassrummet. Tidningen sätts också upp i skolans bibliotek.

Hd-bladet vill dokumentera verksamheten på Hermodsdalsskolan och låta elevernas röster höras."

Källa:


Tre länkar med bilder och text som visar hur beordrade och underdåniga barnen är i sin resa till Saudiarabien. Här nedan framfört som en rakt igenom positiv resa. Ingenting publiceras om den massiva kritik som framförts. På en bild fotograferas de svenska skolbarnen i påtvingad abaya, en sorts svart kappa med slöja som flickorna var tvungna att bära. Tyvärr verkar de inte alls förstå att klädseln är ett tvång för saudiska kvinnor, utan som barn ser eleverna abayan som en lek med present. Vilken saudisk kvinna ser abayan som hon förnedrande alltid måste bära utomhus som en present?
I
I
"Efter en mycket behaglig resa och ett storslaget mottagande på flygplatsen där utbildningsministeriet och svenska ambassadören valkomnade oss har vi fått komma till ett trevligt hotell. Hela sällskapet fick i present saudiska nationella dräkter. Det har varit väldigt uppskattat. Barnen satte genast på sig sina abayor och ville gärna se ut som saudiska kvinnor."
I
I
Skoltidningen är i övrigt censurerad och barnen för små för att som 12- eller 13-åringar i årskurs 6 fullt ut förstå hur de utnyttjats i Saudiarabiens och Spiritus Mundis propaganda. Genom att dra runt minderåriga barn på en massa jippon de tycker är kul, glömmer de snabbt att de köpts för saudiska oljepengar: Framförallt luras malmöskolbarnen av sina medföljande mammor och lärare som var ute efter två veckors gratissemester:


Inga kommentarer: