2008-07-22

Skolverket kritiserar saudiresa18 juli 2008 hade Sydsvenskan en notis i sin papperstidning i del C på sidan 4 om Spiritus Mundi. Rubriken löd: "Saudiarabienresa får ingen kritik"
Notisen handlade om den resa till Saudiarabien som Bergaskolan i Limhamn, samt Hermodsdalsskolan och Gullvikskolan i Husie gjorde i våras.


Skolverket hade inget att invända mot att resan för tolvåringarna gick till den islamistiska diktaturen Saudiarabien. Inte heller att den anordnades av föreningen Spiritus Mundi. Likaså hade Skolverket inget att invända mot att skolresan gick till Saudiarabien som UD av säkerhetsskäl avrådde resor till. Däremot invände Skolverket mot att lärarna på de båda skolorna från stadsdelen Husie i Malmö fick resan som betald arbetstid, medan limhamslärarna skulle få ta sig ledigt och åka på sin fritid. Det ledde till att inga lärare från Limhamn ville följa med. Inkonsekvensen tar Skolverket fasta på eftersom Malmö stad är huvudman för de tre kommunala skolorna som agerade olika.


Den som vill läsa hela anmälan och det nyligen fattade beslutet ska söka efter följande information hos Skolverket:


Diarienummer: 2008: 799
Antal handlingar i ärendet: 11
Verk/pr: 51
Registrerat: 2008-03-05
Ärendemening: Anmälan angående resa till Saudiarabien, Malmö kommun
Avdelning/Enhet: Enhet för tillsyn

Behöver Du mer information angående ärendets innehåll, går det bra att kontakta någon av Skolverkets registratorer, Katri Männistö tel 08 - 52 73 32 50 eller Pia Lindblad tel 08 - 52 73 33 93. Där kan du beställa handlingarna via fax eller post!


Bloggen Muslimska friskolan förutsätter att den som ansvarat för beslutet att låta stadsdelarna behandla lärarnas förutsättningar för arbetstiden olika får en reprimand. Även att inför återbesöket i Malmö i augusti 2008 ska förutsättningarna vara lika. Annars ska återbesöket ställas in för att det inte är förenligt med Skolverkets regler att en del lärare förväntas ställa upp på fritiden medan andra ska få betalt för samma utbyte. Kan detta månne vara en teknisk väg att stoppa återbesöket om villkoren fortfarande är olika? Skrid till verket alla som vill protestera! Ta reda på fakta och kräv att återbesöket stoppas!


Det var Skånska Dagbladet som 5 maj 2008 i media avslöjade de olika villkoren för lärarna:

4 april 2008 avslöjade Sydsvenskan att Limhams utskällde utbildningschef Mats Bååth missat att elever och föräldrar skulle resa oförsäkrade eftersom resan låg utanför skoltid:
I
I
Eftersom anmälan till Skolverket gjordes redan 5 mars 2008, så måste den vara gjord av en initierad person. Skolverket har avslöjat att det är en malmöbo som ligger bakom. Var personen arbetar eller vilken koppling anmälaren har till saudiresan framgår inte.


Inga kommentarer: