2008-07-29

Misshandel på Islamiska Skolan"Skolpersonal anklagas för misshandel

Kronoberg 2008-06-28 Uppdaterad 2008-06-28


Två män på Islamiska Skolan i Växjö misstänks ha misshandlat elever som går på skolan. Elevernas pappa har gjort en anmälan till Skolverket men rektorn på skolan säger att anmälan saknar grund.

En av eleverna som går på Islamiska skolan i Växjö säger att mannen som arbetar på skolan sparkade honom på benet.

– När jag sade att det var förbjudet enligt svensk lag svarade han att den lagen inte gäller honom.

Den andra eleven säger sig också ha blivit misshandlad av samme man och ytterligare en man som jobbar på skolan. Det skedde den 5 juni i år och de bägge männen ska bland annat ha släpat eleven över asfalten i ena handen och foten. För Smålandsposten visar eleven upp en trasig sko som ska ha gått sönder vid tillfället.

Enligt elevernas pappa har skolans rektor Ismail Abuhelal inte vidtagit några åtgärder trots att pappan tagit upp bägge händelserna med honom. Nu har pappan anmält skolan till Skolverket."

"Pappan har även gjort en anmälan hos Kronobergspolisen gällande misshandel på Islamiska Skolan i Växjö."


Källa, Smålandsposten 28 juni 2008:


Artikel om hur rektorn Ismail Abuhelal även leder den största och äldsta islamiska församlingen i Växjö:


Hemsida för Islamiska Skolan i Växjö:


Pappan till den misshandlade eleven i artikeln överst om Islamiska Skolan i Växjö, har fått sin anmälan registrerad hos Skolverket med följande uppgifter:


Diarienummer: 2008:02358 (3)

Verk/pr: 52

Registrerat: 2008-06-19

Ärendemening: Anmälan av skolsituation för elever vid Islamiska skolan, Växjö kommun

Avd/Enhet: Enhet för tillsyn

Status: Pågående

Ärendetyp: Inkommande


Behöver Du mer information angående ärendets innehåll, går det bra att kontakta någon av Skolverkets registratorer, Katri Männistö tel 08 - 52 73 32 50 eller Pia Lindblad tel 08 - 52 73 33 93.


Inga kommentarer: