2010-06-27

Beslut om ny muslimsk friskola


"Etableringen av Jasminskolan, en religiös friskola med inriktning mot islam har livligt debatterats de senaste veckorna och skall upp till beslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 juni."

"Socialdemokraterna motiverar sitt nej med ett löfte att ändra lagen och förbjuda religiösa friskolor om det blir regeringsskifte. En närmast barock motivering där man bortser från de lagar och regler som nu gäller. De elever och föräldrar som väljer Jasminskolan måste ju också fråga sig varför Socialdemokraterna under sitt tidigare långa regeringsinnehav inte har förbjudit religiösa friskolor. Varför först nu?

Det finns säkert de som reagerat negativt på att vi moderater säger ja till Jasminskolan och vi har fått kommentarer som: Heder åt socialdemokraterna som säger ifrån mot islam och nu är måttet rågat och det är dags att rösta på SD."


Källa, Sundsvalls Tidning 21 juni 2010:"Ärendelista 5 (42)

23 Ansökan från Sommaren, ekonomisk förening om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Sundsvalls kommun

(BUN-2010-00285-2)

sid 36"


Källa, Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall 2010:

BUN ärendelista - 23 juni 2010.pdfInga kommentarer: