2010-06-29

Svenska förskolebarn tvingas äta halalmat


Kommunala förskolor i Malmö underkastar sina förskolebarn islam. Grundskolekök är oftast stora nog att erbjuda såväl svensk skolmat som muslimsk halal. Förskolor är ofta mindre, ligger för sig själva, har färre barn och har inte råd att ha mer än en meny. Därför måste alla barnen på många kommunala förskolor äta samma mat.


Nu har islamiseringen gått ett steg längre. På kommunala förskolor i Malmö där en minoritet av barnen är muslimer, är numera all mat på förskolan halal. Förskolepersonalen förklarar att all mat måste vara halal, för att den ska kunna ätas även av de fåtal muslimska skolbarnen. Det fördyrar maten och de svenska förskolebarnen som är i majoritet erbjuds endast halalmat. Den svenska majoriteten får alltså underkasta sig islam redan i förskolan. Ärtor med fläsk är en rätt bland många som aldrig erbjuds på förskolorna.


Förskolebarnen är för små för att kunna föra sin egen talan. Svenska föräldrar som protesterat har tillrättavisats av politiskt korrekta förskolerektorer. Detta innebär att det inte hjälper för svenskar i Malmö att jobba upp sig och flytta från stadsdelar som blivit invandrarghetton, till bostadsrätter med svensk majoritet. Deras barn måste ändå underkasta sig islam i svenska områden.


Värst av allt är att svenska föräldrars förskolebarn tvingas äta mat som kommer från djurplågeriet i muslimsk halalslakt. Där skärs kroppspulsådern av på djur utan bedövning. Detta djurplågeri tvingar Malmö stad på oskyldiga förskolebarn mot deras svenska föräldrars vilja.
I
I
Förfarandet kan strida mot den nya skollagen som snart träder i kraft. Enligt den måste konfessionella inslag ligga utanför undervisningen. När förskolebarn äter mat deltar förskolelärare och barnskötare genom matning och lär förskolebarnen äta med kniv, gaffel samt sked. Det kallas pedagogisk måltid. Förskolebarnens mat är alltså ingen stund på dagen som ligger utanför den pedagogiska undervisningen. Alltså borde någon anmäla Malmö stad till Skolinspektionen för att den påtvingar svenska förskolebarn ett muslimskt religiöst inslag varje dag, mot deras föräldrars vilja.

Inga kommentarer: