2010-06-13

Enbart muslimska friskolor ska förbjudas


"Västvärlden tar inte hotet från islamismen på allvar. Det menar författaren och debattören Ayaan Hirsi Ali, som nu är anställd på American Enterprise Institute som är en högerkonservativ tankesmedja i USA."

"Ett exempel på det är att hon vill förbjuda alla muslimska friskolor, övriga religiösa friskolor godkänner hon."


Källa, Fredrik Runeberts blogg lördag 12 juni 2010:"Från muslimsk lojalitet till islams största kritiker:

Ayaan Hirsi Ali

av Fredrik Runebert"


"Men här är hon något inkonsekvent då hon länge har pläderat för att förbjuda religiösa friskolor."

"I vissa åsikter har hon närmat sig AEIs dominerande representanter såsom att hon inte längre vill stänga alla religiösa skolor, utan enbart muslimska. Anledningen är att de muslimska skolorna är de enda friskolor som inte accepterar åtskillnaden mellan sekulär och gudomlig lag."


Källa, tidningen Contra nummer 3 år 2010:


Inga kommentarer: