2010-06-06

Våldet i Rosengårds skolor

Bild ovan på Rosengård från bloggen Som jag ser det 68.


"Sydsvenskan har varit på Apelgårdsskolan inför skolavslutningen för att se vad som hänt sedan dess."

"Man flippar mycket här"

"Alla tre pluggar svenska som andraspråk."

"En bit från skolan försöker Lärarnas riksförbunds huvudskyddsombud Ibrahim Özbek hitta lösningar åt varslade lärare. Det var han som i februari skickade en 66a-begäran till flera skolor i Rosengård"

"Det är en orolig stadsdel med oroliga föräldrar och oroliga barn. Och många barn med mycket speciella behov. Ett av våra viktigaste krav var ett nytt skoldaghem, för att tidigt kunna hjälpa barn med särskilda behov, men det verkar inte bli av."

"Bredvid kuratorn Susanne Elm"

"Hon säger att hon inte sett några direkta förbättringar sedan huvudskyddsombudets uppmärksammade krav på skolan."

"- Utvecklingen här är negativ. Mer våld, mer kriminalitet, mer missbruk."

"- En del barn rekryteras till exempel tidigt av gängen. Det börjar redan i femman. Har man syskon med gängtillhörighet får man enorm respekt, ingen slår dig, ingen snor dina pennor."

"Susanne Elm säger att hon uppfattar att många barn blir slagna hemma.

- Många accepterar det."

" Jag anmäler det alltid när jag har belägg för det, det blir åtminstone ett par anmälningar per månad. De föräldrar som slår ser det som sin rätt. Rätten att slå sitt barn."

"Men en del barn som blir slagna tar ut frustrationen genom att slå andra barn."


Källa, Sydsvenskan söndag 6 juni 2010:


Inga kommentarer: