2010-06-23

Tiundaskolans rektor har inte svarat om Uppsalamoskén.


"Kontakt

Rektorer

Sverkerspåret Ylva Nilsson tel. 018-7276455. 0708-563699
Eriksspåret Anette Bengtsson tel. 018-7276455, 0708-563455"


Källa, Tiundaskolan i Uppsala:


Den ansvarige rektorn för niondeklassens studiebesök i Uppsalamoskén heter Anette Bengtsson. Onsdag 23 juni 2010 har varken hon eller någon annan i skolledningen besvarat enköpingbons brev där han vill att de dementerar att skolklassen fick bära heltäckande kläder och be till Allah. Det finns alltså ingen officiell dementi. Trots att Tiundaskolan mottog brevet redan 8 juni 2010. Det är hela 15 dagar utan dementi eller svar. Tiundaskolan har tagit beslut om hur frågan ska hanteras, men vill inte berätta hur. Rektor Anette Bengtsson vill heller inte berätta varför hon ljög när hon tidigare sagt att skolflickans uppgifter på bloggen inte stämmer.


Skolflickans version bekräftas av Farhad Abdi som höll i besöket i Uppsalamoskén. Det är tragiskt att Anette Bengtsson förnekar något som Farhad Abdi och skolflickan talar entydigt om. Uppenbart ljuger rektorn. Förmodligen för att få bort frågan och slippa ansvar. Men då får ju Uppsalas elever fortsätta kränkas på kommande studiebesök i Uppsalamoskén. Eftersom rektorn eller skolledningen inte ska lockas att än en gång ljuga i brevet de ska svara enköpingsbon, vore det bäst om så många som möjligt tar kontakt med ansvarig skolchef.


Rektor Anette Bengtssons chef heter Åsa Wiberg och är skolchef för Uppsalas västra grundskolor. Telefon till Wiberg är 018-7275397, 0708-563155.


Visa Wiberg bloggposten där Farhad Abdi bekräftar skolflickans version och där rektor Anette Bengtsson avslöjas ljuga. Be därefter skolchef Wiberg att få sin personal att tala sanning när de ska besvara brevet:Läs alla bloggposter om som ger bakgrunden!


Inga kommentarer: